• Площ : 1969,39 кв. м.
  • Местоположение:  град Кърджали кв. Възрожденци, ул. Петко Калчев, 12
  • Начало на строежа: 03.10.2018 год.
  • Крайна дата за въвеждане в експлоатация: 03.10.2021 год.
  • Статус: Въведена в експлоатация

Гаражи

Гараж 1 – ПРОДАДЕН


Гараж 2 – ПРОДАДЕН


Гараж 3 – ПРОДАДЕН


Гараж 4 – ПРОДАДЕН


Гараж 5 – ПРОДАДЕН


Гараж 6 – ПРОДАДЕН


Scroll to Top